TerMedia

facebook google+ twiter skype rss

Новини з тернопільщини

Статті

Чому українці бідні: вчені назвали несподівану причину

Чому українці бідні: вчені назвали несподівану причину

Соціологи розповіли про причини бідності українців.

Ви будете здивовані: шокуючі факти про поцілунки

Ви будете здивовані: шокуючі факти про поцілунки

Чоловіки, які щодня цілують своїх дружин перед виходом на роботу, мають вищий дохід, ніж ті, які цього не роблять. Чоловіки, які мають звичку ранком перед виходом на роботу цілувати своїх дружин, живуть на 5 років більше інших.

Інтерв'ю

Дівчина з Тернопільщини стала офіцером поліції у США: всі подробиці

Дівчина з Тернопільщини стала офіцером поліції у США: всі подробиці

Уже змалку вона відрізнялася поміж ровесниками бажанням охопити чим ширше коло захоплень. Від п`яти років займалася в клубі аеробіки «Наталі» та ансамблі танцю «Джерельце» під керівництвом крутих хореографів Наталії Гребенюк і Марини Євсюкової.

Заробітчанин із Тернопільщини розповів про життя у Швеції

Заробітчанин із Тернопільщини розповів про життя у Швеції

Сусід три роки поспіль їздив на роботу у Швецію. Працював із деревом, збирав меблі, зводив будинки. Запропонував поїхати з ним, — розповідає 27-річний Роман Вітковський із міста Копичинці Тернопільської області.

Православна церква Еллади першою визнала незалежність ПЦУ

Опубліковано: 12.10.2019 16:30
Православна церква Еллади першою визнала незалежність ПЦУ
Ïðåäñòîÿòåëü åäèíîé ïîìåñòíîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè â Óêðàèíå Ìèòðîïîëèò Åïèôàíèé âî âðåìÿ ïåðâîé ëèòóðãèè â Ìèõàéëîâñêîì Çëàòîâåðõîì ñîáîðå â Êèåâå, 16 äåêàáðÿ 2018 ã. 15 äåêàáðÿ íà Îáúåäèíèòåëüíîì ñîáîðå óêðàèíñêèõ ïðàâîñëàâíûõ öåðêâåé ïðåäñòîÿòåëåì åäèíîé ïîìåñòíîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè â Óêðàèíå áûë èçáðàí Ìèòðîïîëèòà ÓÏÖ ÊÏ Åïèôàíèÿ. Ôîòî Ñîêîëîâñêàÿ Èííà / ÓÍÈÀÍ

Під час засідання священного синоду Грецької церкви 12 жовтня було визнано самостійність Православної церкви України.

Таким чином церква Еллади стала першою після Вселенського патріархату з-поміж помісних православних церков світу, яка визнала незалежну ПЦУ та вступає з нею у міжцерковне спілкування.

Як повідомив митрополит Київський Епіфаній, у Греції на засіданні Собору Ієрархів підтримали позицію Вселенського Патріархату. Відтепер церкви офіційно можуть взаємодіяти, – пише tenews.org.ua.

“Вдячний моєму брату у Христі, Главі Священного Синоду Церкви Греції Блаженнійшому Архієпископу Афінському і всієї Еллади Ієроніму та братам-архієреям, які сьогодні на засіданні Собору Ієрархів підтримали позицію та послідували канонічним та історичним рішенням Вселенського Патріархату, що відкриває можливість повноцінної взаємодії між двома нашими Помісними Автокефальними Церквами в усіх сферах”, – написав митрополит.


Якщо цей матеріал вас зацікавив, будемо вдячні, коли поділитесь ним в соціальних мережах або прокоментуєте.

Відео

Ружена Волянська: Важливість Томосу для Тернопільщини

Анонс програми «Актуально з Руженою Волянською»

Новини БІЗНЕС КОМПАНЬЙОН

Молодіжні Новини

Комфорт Гурман